עורך דין דיני משפחה

0
442

עורך דין דיני משפחה לגשר על כל הפערים 

אם מדובר בחוזה משפטי בין אנשים כמובן שיהיו חילוקי דעות רבים ביניהם ולכן חשוב יהיה לגשר על כל חילוקי הדעות שיעלו, למשל אם מדובר בגירושין בנושא המזונות בישראל החוק הדתי הוא החוק הקובע וזה אומר שגם אם האישה לא זכאית למזונות על בעלה לשלם להן אותם, וגם אם הזוג נישא בנישואים אזרחיים, היא תהיה זכאית לקבל מזונות בהתאם לרמה הכלכלית שהתרגלה אליה, בשנים האחרונות החוק עבר שינויים, כאשר זכות למזונות לאישה יכולה להיקבע על פי הכנסתה, ויתכן ובית המשפט יפסוק שהאישה לא תקבל מזונות במקרים מסוימים, אך גם במקרים אלו כאשר נוצרים חילוקי דעות רבים ומתישים וכל אחד יהיה מעוניין להגן על האינטרס החשוב שלו ופחות ללכת לקראת השני, עורך דין דיני משפחה.

עורך דין לדיני משפחה לכל נושא חשיבות רבה

החוזה המשפטי מחייב את הלקוח בכל סעיף לכן לכל נושא בו חשיבות רבה, ובייצוג של ענייני משפחה
יהיה למשל סעיף חשוב שקשור לנושא מזונות הילדים, ואפילו נושא זה יהווה חלק עיקרי מייצוג בני זוג בהסכמים. לכן כל נושא גם הקטן ביותר הוא חשוב, זהו תחום שנערך לא רק על פי הדין הדתי, אלא גם
על פי השתייכות ההורים מבחינה דתית ואזרחית. למשל אם לחשב את גובה המזונות יהיו דיונים בסוגיות
כמו צרכי הילדים וההוצאות, פרנסת ההורים וגודל הכנסתם, אופן המשמורת וכדומה. על פי ההלכה
היהודית ועל פי בית הדין הרבני, ובתי המשפט דנים בכל המקרים לגופם. למשל לעיתים יתכן מקרה בו
הורה שאינו עובד יצטרך להיות מחויב במזונות כך שלמעשה התביעות יכולות להיות שונות מאד ממה
שקבע החוק. לכן הייצוג שלכם בכל מקרה נדרש לטיפול מקצועי, עורך דין דיני משפחה.  

עורכי דין לדיני משפחה להגן על כל הזכויות 

בהסכמים משפחתיים שונים אם מדובר בנישואין או גירושין חשוב לזכור שמדובר בתחום רגיש ומורכב יותר, תחום מאד מסועף ואין בו רק חלוקה של דירות או רכוש אלא גם מעורבים בזה ילדים ואנשים. לכן חשוב יהיה להגן ולייצג בצורה הוגנת את כל הצדדים ולשקול את הזכויות של כל הצדדים, יש לכך השפעה גדולה על החיים ועל המציאות, וזה יכול לכלול סעיפים רבים.